Általános kereskedelmi feltételek

I.      Cikkely

 

Alapvető  fogalmak

 

1.      Ezek az általános kereskedelmi feltételek (tovább csak „ÁKF”) a társaság  LIFEPOWER FASHION s.r.o., Kalinovská 6, 040 22 Košice, IČO: 47 772 646 , DIČ: 2024090596 (tovább csak „eladó“) valamint a vásárló (tovább csak „vásárló“)  jogait és kötelességeit  foglalják magukba az eladó álltal üzemeltetett www.leoparde.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása közben és elválaszthatatlan részei az adás-vételi szerződésnek az eladó és a vásárló között történő elektronikus üzlet álltal. (Tovább csak szerződéses felek)

 

2. Ezek a kereskedelmi feltételek Magyarország területén érvényesek elektronikus úton történő vásárlás esetén, tovább csak webáruház a leoparde.hu oldalról.

 

3. Az ÁKF életbe lépnek a weboldalon feltüntetett naptól számítva.

 

4. Minden kapcsolat a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF álltal szabályozva, azok a 513/1991 Kereskedelmi törvénykönyvben szereplő jogszabályok álltal szabályozottak. A vásárló fogyasztónak számít a § 52, 3.bekezdés 40/1964 Kereskedelmi törvénykönyv szerint, tehát a vásárló, aki a szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem a kereskedelmi vagy más vállalkozással kapcsolatos tevékenységet tesz, abban az esetben ezek a viszonyok nem ez által a ÁKF által igazodnak, 40/1964 Zb. Kereskedelmi törvénykönyvben a későbbi előírások szerint.

 

5. A vásárló jogai az eladóval kapcsolatban a 250/2007 Z.z.a fogyasztók védelméről szóló törvény, valamint a Szlovák nemzeti tanács törvénymódosítása  372/1990  a szabálytalanságokról a későbbi előírások szerint igazodik, amelyek a 108/2000 kiadott törvényben a fogyasztók védelméről a küldeményes vásárlásról szól a későbbi előírások szerint ez a ÁKF érintetlen marad.

 

6. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a leoparde.hu webáruházon keresztül.

 

7. Az elektronikus megrendelésnek az elektronikus úron elküldött elektronikus űrlapot számítjuk, amely tartalmazza a vásárlóról szóló információkat, a megrendelt termékeket a leoparde.hu weboldalról és a megrendelés teljes összege, a webáruház rendszerével feldolgozva.

 

8. Terméknek az összes leoarde.hu árjegyzékében feltüntetett produktumot értjük.

 

9. Az eladó és vásárlóknak feltüntetett kapcsolati adatait a leoparde.hu honlapján találja.  E-mail: leoparde@leoparde.hu

 

II. Cikkely

 

Megrendelés

 

1. Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlapok teljesek és valódi adatok szerepelnek rajtuk.

 

2. Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy elfelejtette bejelentkezési adatait (jelszavát), vagy a jelszó egy harmadik ember kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.

 

3. A felvett elektronikus megrendelés vételi szerződésnek számít és kötelez.

 

4. A vételi szerződés az eladó és a vásárló között a kötelező elektronikus megrendelés jóváhagyásával jön létre a rendszerben. Az eladó köteles e-mailben jóvá hagyni az elektronikus megrendelést és annak tartalmát (a vásárló e-mail címére, amely az elektronikus megrendelésben szerepel) és mindezt halaszthatatlanul, különben a vételi szerződés nem jött létre a két fél között.

 

A vásárló köteles utánnanézni az elektronikus megrendelés tartalmának  e-mailben is. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben köteles azt halaszthatatlanul értesíteni e-mailen keresztül a leoparde@leoparde.hu-ra.

 

 

5. Az elektronikus megrendelés  lényeges tartozékai a következőek:

 

5. 1 A vásárló azonosítása, tehát cég neve vagy keresztnév és vezetéknév, lakóhely/székhely, cégazonosító számok, és kapcsolat (telefon és e-mail)

 

5. 2. A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint leírása,

 

5. 3. A megrendelt termék mennyisége,

 

5. 4. A termék csomagolásának módja (standard vagy ajándék ajánlással együtt),

 

5. 5. A kézbesítés címe (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti, hogy az áru a lakhelyre szállítandó),

 

5. 6. A meghatalmazott személy neve és vezetékneve, aki jogosult átvenni a megrendelt termékeket (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti hogy a szállított terméket a megrendelő veheti csak át.)

 

5. 7. Ha a megrendelés nem fogja tartalmazni a tartozékokat az előző cikkely szerint, akkor az nem teljes megrendelésnek fog számítani. Az eladó ilyen esetben felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és felhívja a figyelmét a hiányokra, amelyek az elektronikus megrendelésben keletkeztek. Abban a pillanatban, ahogy az eladó kézhez kapja a teljes megrendelést minden szükséges adattal a megrendelést teljesnek számítja.

 

III. Cikkely

 

A megrendelés törlése

 

1. A vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen ok megadása nélkül  az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt.

 

2. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét a következő esetekben:

 

a. Utánvétes megrendelés  esetén, ha azt nem volt lehetséges megerősíteni (hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető, nem válaszol az e-mailekre)

 

b. A terméket már nem  gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagy mértékben megváltozott az ára. Ha fennáll egy ilyen szituáció, az eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a vásárlóval megállapodás céljából és a további lépésekkel kapcsolatosan.

 

 

IV. Cikkely

 

Fogyasztói szerződések és visszalépési jogok

 

1. Abban az esetben, ha a vételi szerződes elektronikus módon működik az interneten keresztül a vásárlónak joga van 14 napon belül visszalépni a termék kézbesítését követően. Csak abban az esetben, ha az eladó nem adta át a 10§ 108/2000 törvény alapján a fogyasztóvédelemről szóló  információkat köteles átadni legkésőbb 3 hónapon belül a termék kézbesítésétől számítva. Ha az információkat az eladó  rendesen  és időben átadta, akkor a három hónapos időtartam lejár és a 14 napos időtartam lép érvénybe. A vásárló nem léphet vissza a szerződéstől a 108/2000 a fogyasztóvédelemről szóló törvények 12 bekezdés 5. törvény alapján a későbbi előírások szerint.

 

2. A vásárló értesítése a vételi szerződéstől való visszalépésről az eladónak kézbesítve kell legyen  a visszaléphetőség idején belül, valamint az eladónak a terméket vissza kell küldeni eredeti állapotban, minden irattal és dokumentációval, amelyeket kézhez kapott. A gyors ügyintézés érdekében a terméket a következő címre küldje:

LIFEPOWER FASHION s.r.o.

Novohorská 12

831 06 Bratislava

 

3. A vásárló visszalépésével a vételi szerződés az elejétől megsemmisül. Az eladó kötelessége visszavenni a terméket és a vásárlónak visszaküldeni pénzét a vásárló által megadott bankszámlaszámra a termék megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt is. Amennyiben a vásárló bármely oknál fogva nem veszi át a csomagot, majd kérvényezi az újbóli kiszállítást a teljes szállítási költséget a vásárló fizeti.Amennyiben a vásárló indokolatlanul nem veszi át a csomagot, kártérítésként 3000 Ft-ot fizet az eladónak.(szállítási költség, ügyintézés stb).

 

4. Abban az esetben, ha nem teljesíti valamelyiket a fentebb említett feltételek közül az eladó nem fogja elismerni az elektronikus megrendeléstől való visszalépést és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót fogják terhelni.

 

 

 

 

 

 

 

V. Cikkely

 

Árak feltételei

 

1.      1. Az eladó által hirdetett termékek vásárlási ára aleoparde.hu weboldalon keresztül mindig az adott termék mellett található. A vásárlási ár mindig ÁFA-val van feltüntetve, ha nincs másképp meghatározva.

 

2.      Az eladó fenntartja a jogokat egyoldalúan igazítani (fel/le) a termék árait  a leoparde.hu weboldalon azzal, hogy az új árak a feltüntetés napjától számítanak. Ez az igazítás nem vonatkozik a vásárló által előzőleg megrendelt termékre. Abban az esetben, ha a leoparde.hu weboldalán észrevehetően rossz ár jelenik meg, például ha egy közismert és általában kapható termékről van szó, amelynek az ára eltér a megszokottól, vagy a rendszer hibájából adódóan „0 Ft” vagy „1 Ft” –os összeg jelenik meg, az eladónak nem kötelessége hibás árakon kézbesíteni a terméket, viszont felajánlhatja azt a vásárlónak rendes áron. Ha a vásárló a rendes árral nem ért egyet, visszaléphet a vásárlási szerződéstől.

 

 

 

VI. cikkely

 

Fizetési feltételek

 

 

1.      A fizetés forintban történik. Az eladó egy, az alábbiakban felsorolt fizetési módot fogadja el:

 

- Csomagküldő szolgálatnál a termékek fizetése UTÁNVÉTTELLEL történik. Ennél a fizetési formánál a vásárló a teljes árat(termék+szállítás) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni.

 

- FIZETÉS BANKI ÚTON: Ennél a formánál a vásárlónak csomagküldő szolgálattal kézbesítjük a megrendelt terméket a teljes összeg térítése után, amit kiegyenlíthet a leoparde.hu számlaszámára: 4019928579/7500, IBAN: SK 69 7500 0000 0040 1992 8579

 

 

 

VII. cikkely      

 

Szállítási feltételek

 

1. Az elektronikus úton megrendelt áru az áru elérhetőségének függvényében változik. Az eladó minden igyekezetével a legrövidebb szállítási időn belül próbálja az árut átvételre bocsátani, amely általában 9 nap a megrendelés megadását követően. A kézbesítési idő változhat az egyes termékek elérhetőségének függvényében. A választott modellek kézbesítési idejét a szállítók megadják honlapunkon is a termékleírás alatt, méret és szín megadása után.

 

2. A vásárló e-mailen keresztül értesül az áruszállításról. Az elektronikus megrendelés státuszát a rendszerbe való bejelentkezés után kontrolálhatja, valamint e-mailes üzenetben is figyelmeztetést kap.

 

3. Az árut csomagküldő szolgálattal szállítjuk az elektronikus üzenetben a  vásárló álltal megadott címre. A csomagküldő szolgálat telefonos úton veszi fel a kapcsolatot a vásárlóval és véglegesen megegyeznek a szállítás pontos idején.  Ha a vásárló nem lesz elérhető a megadott címen a megadott időben és nem jelöl ki egy meghatalmazott személyt a csomag átvételére, abban az esetben a vásárló felel az eladónál/csomagküldő szolgálatnál felmerült  károkért. Az újonnani kézbesítés költségei a vásárlót terhelik.

 

4. Az áru tulajdonjoga átszáll a vásárlóra amint azt átveszi és az árat kifizeti.

 

5. A csomag minden alkalommal tartalmazza a számlát is. A csomag átvétele után a vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy az áru becsomagolt-e, valamint a csomagolás nincs-e megrongálva és köteles aláírni az átvételi elismervényt.  A csomag sérülése esetén a futárral-kézbesítővel jegyzőkönyvet töltenek ki a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek. Ha a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellen is, az ebből adódó későbbi reklamációt az eladó nem fogadja el.

 

6. Sértetlen, bontatlan, eredeti csomagként csak az a csomag számít, amely az eladó álltal védőszalaggal ellátott. A kézbesítő köteles a vásárlónak egyenként átadni a csomagokat és a helyszínen jegyzőkönyvet írni. Az ilyen módon keletkezett károkat a csomagküldő szolgálat állja.

 

7. Az árut az eladó csakis a Magyar köztársaság határain belül kézbesíti.

 

 

 

VIII. cikkely

 

 

1.1.   A vásárló köteles kitölteni a CSERE/REKLAMÁCIÓs űrlapot (tovább csak „űrlap”) minden esetben:

 

1.2.   A vásárlási szerződéstől a vásárló visszaléphet, a vásárlást követő 30 napon belül magyarázat nélkül. Az áru, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek kell lennie, valamint nem jelenhetnek meg rajta a viselés és elhasználódás jelei. A vásárlónak ebben az esetben nem kell megtéríteni a kezelési költséget, mellyel egyébként a vásárlási szerződéstől való visszalépés jár.

 

1.3.   A vásárló visszaküldi az árut, amelyet nem rendelt meg. Ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a termék amelyet megrendelt, nem egyezik az áruval amelyet átvett, joga van visszaküldeni az eladónak max. 30 napon belül. A vásárlónak nem számolunk fel kezelési költségeket az áru visszaszállításáért. A szállítás költségeit az eladó állja.

 

1.4.   A vásárló cserét szeretne a cipő nem megfelelő paraméterei miatt (méret és szín) Abban az esetben, ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a megvásárolt termék nem megfelelő számára a szín vagy a méret miatt joga van cserére más színre/méretre max. a vásárlástól számított 30 napon belül. A cserét csak abban az esetben tudjuk lebonyolítani, ha azt a raktár készletek lehetővé teszik, valamint az áru nem mutat viselésre utaló nyomokat. (lásd.1.2.) A költségeket a vásárlást követő 30 napon belül az eladót terhelik.

2.0.  A vásárló köteles az űrlapon az alábbi adatok megadására:

 

2.1 A vásárló azonosítása, azaz keresztnév, vezetéknév, cím, telefon, e-mail cím.

 

2.2 Cím, amelyre az áru küldve volt,

 

2.3 Cím, amelyre a csereárut küldjük,

 

      2.4 Az elektronikus megrendelés száma,

 

      2.5 Az elektronikus megrendelés kiállításának napja,

 

      2.6 Az átvett áru dátuma,

 

      2.7 Termékleírás, arra a termékre vonatkozóan amelyet a cserélt termék helyett szeretnénk, és a cseretermék leírása, valamint kódja, színe, mérete, mennyisége, ára, valamint a csomagolás módja,

 

      2.8 A vásárló bankszámla száma és neve, valamint a bank kódja, amelyen a számla vezetve van,

 

      2.9 Dátum és a vevő aláírása.

 

   3. 0. Abban az esetben, ha az űrlap nincs teljesen kitöltve vagy az űrlaphoz nem tartozik teljesen kitöltött vásárlási és átvételi bizonylat az eladó telefonos úton vagy e-mailen felszóllítja a vásárlót a hiányzó dokumentumok pótlására.

3. 1. Ha az eladónak nem sikerül ismételten telefonos úton elérni a vásárlót, vagy a vásárló nem reagál az e-mailes felhívásokra 7 napon belül az elektronikus űrlap / kért dokumentumok miatt, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a csere/visszaküldés/reklamáció intézését és a termék a vásárló terhére visszaküldésre kerül a feladó címére.

 

3. 2. Ha a kitöltött űrlappal és a kért dokumentumokkal nem érkezett meg a termék, amely a csere/visszaküldés/reklamáció tárgya, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a kérdéses termék intézését és úgy határoz, hogy a vásárlónak nem áll szándékában a terméket visszaküldeni/cserélni/vagy reklamálni.

 

3. 3. A termék, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya eredeti, jó állapotban lévő csomagolásban kell érkezzen, használatlanul, minden hozzátartozó darabbal. A vásárlónak kötelessége biztosítást kötni ilyen termékre. A visszaküldött/cserélt/reklamált termék sérülésének kockázata a vásárlót terheli egészen az átvétel pillanatáig.

 

3. 4. A vásárló köteles a teljesen kitöltött űrlapot minden hozzátartozó dokumentummal és a termékkel visszaküldeni a postafiók címére. A vásárló fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttel küldött csomagot.

 

 

 

 

 

 

IX. Cikkely

 

Garancia feltételei és garancia idő

 

1.  A vásárló által választott termékre 24 hónapos garancia jár. Az egyes termék fajtákra hosszabb garancia idő is tartozik. A garancia az átvétel napjától érvényes.

 

2.  Minden termék mellé számla (vásárlási igazolás)is tartozik, amely egyben garancia levélként is szolgál.

 

3.  Reklamációt egyedül a leoparde.hu-ról vásárolt illetve teljesen kifizetett termékre tudunk elfogadni.

 

4.  Reklamáció esetén a vásárló az eladó címére köteles szállítani a tiszta, mechanikus úton nem sérült terméket eredeti csomagolásban a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt.

 

5.  A jogos garancia alatt álló reklamáció térítésmentes. A jogosulatlan reklamáció esetén a vásárló köteles megtéríteni a felmerülő költségeket.

 

6. Részleteket és a termék reklamáció eljárást megtaláljáka leoparde.hu oldalán reklamációs rend tétel alatt.

 

X. cikkely

 

Személyi adatok védelme

 

1. Az eladó megőrzi a vásárló által megadott személyi adatokat kizárólag a vételi szerződés igazolásáig, az elektronikus rendelés feldolgozásáig, a kézbesítés realizálásáig, kifizetések összeadásáig és a nélkülözhetetlen kommunikációig a felek között tíz évig.

 

2.  Az eladó nem adja ki a vásárló adatait harmadik félnek a beszállítón és a csomagküldő szolgálaton kívül, de csakis azon adatokat közli, amelyek nélkülözhetetlenek a szállítás sikeressége szempontjából. Az eladó a személyi adatokat a 428/2001 a személyi adatokról szóló törvény szerint kezeli. A termék megrendelésével a leoparde.hu internetes áruházból a vásárló megerősíti, hogy az adatait az eladónak önszántából adta ki és jóvá hagyja annak feldolgozását, amíg az nincs ellentmondásban a jogi előírásokkal, továbbá harmadik személynek és állami intézménynek a jogi előírások keretein belül.

 

3. A vásárló egyetért a személyes adatai feldolgozásával és hozzáférésével az eladó közvetlen marketing céljából tíz éven keresztül. A vásárlónak ingyenes írásos engedély alapján joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen marketing céljából a vásárló engedélye nélkül, vagy kérheti adatai megsemmisítését.

 

4.  A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó meghatalmazza a személyes adatok feldolgozásával a közvetítőt.

 

5.  A vásárló kijelenti, hogy az összes, általa közölt adat igaz. A vásárló kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok megadásával járó következményekkel, különösen azzal, hogy ez a tett minősíthető akár bűncselekménynek is.

 

6. A vásárló meghatalmazza az eladót az álltala megadott információk lekérdezésére a bankkártyával kapcsolatosan és ezt megteheti az adott bank ügyfélszolgálatán, vagy a társaságnál, amely a bankkártyát kiadta. A szerződéses felek egyik része vonható felelősségre abban az esetben, ha a teljesítés nem végrehajtható egy felsőbb hatalom hatására. Felsőbb hatalomnak olyan eseményt tarhatunk, amelyet a szerződéses felek nem láthattak előre, és amelyet  nem tudtak megakadályozni a legnagyobb szakmai gondoskodás bevetése ellenére sem, amely független az akarattól, legyen az háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófa, jogalkotási változások és más. Abban az esetben, ha fellép egy a 2. pontban említett esemény közül a szerződéses felek kötelezőek ezt halasztás nélkül közölni. Nem várt technikai vagy logisztikai hiba fellépése felmenti az eladót az egyeztetett kötelesség alól.

 

1  A leoparde.hu-ról való termék vásárlása esetén az eladó feltételezi a vásárló oldaláról ismert internet technikai lehetségeit és a technológia álltal feltételezett lehetséges problémák elfogadását.

 

2 Az eladó nem felel a hibásan csatlakozott leoparde.hu által okozott károkért. A számítógép és a benne lévő adatok védelme a vásárlót terheli.

 

3. Az eladó figyelmezteti, hogy a leoparde.hu oldalán lévő információkat frissíthetik előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

4. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetett, nem közvetett, vagy rendkívüli károkért a leoparde.hu-ról származó információk felhasználása miatt.

 

         5. Az eladó bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a leoparde.hu-n lévő termékeket.

 

         6. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy ezt az ÁKF –t bármikor megváltoztassa / kiegészítse. A változások / kiegészítések a leoparde.hu weboldalon megjelenő nap dátumával lépnek érvénybe.

 

         7. A szerződéses felek megegyeznek, hogy minden vita, amely közöttük létrejön jogi úton a szerződés alapján, vagy az összefüggö szerződések alapján az érvényességi vitát beleértve, valamint a szerződés értelmezésével és beszüntetésével kapcsolatosan megpróbálják elsőbbségben egyeztetéssel megoldani.

partneri


Copyright © 2017 leoparde.hu Minden jog fenntartva .

Honlapunkon "sütiket" használunk. Honlapunkra látogatva Ön beleegyezik a cookie-k ("sütik") használatába Több információ.